Copyright © 2006 Brusinka.cz. All rights reserved

ANGLIČTINA   PRO  DĚTI   • 3-4 A, 4-5 A, 5-6 A (=ANTS)  - kurzy určené pro nejmladší a předškolní děti, které s angličtinou

Kurzy

Kurzy


ANGLIČTINA   PRO  DĚTI

 
3-4 A, 4-5 A, 5-6 A (=ANTS) 
 • - kurzy určené pro nejmladší a předškolní děti, které s angličtinou začínají
 • - děti si pomocí her, písniček, obrázků, říkanek, pohádek, skládaček a kreslení osvojí základní vazby, spojení a slovní zásobu v oblastech: barvy, zvířátka, rodina, jídlo, oblečení, obchod, hračky, dopravní prostředky, části těla, svátky (Halloween, Vánoce, Velikonoce), důraz je kladen na porozumění a komunikaci v jednoduchých větách
 • - děti se spřátelí s maňásky králíčka a pejska, kteří je provázejí při poslechu, videu a práci s učebnicemi Here´s Patch the Puppy a Hello Robby Rabbit

4-5 B, 5-6 B, 6-7 B (=BEES)
 • - kurzy navazující na 3-4 A, 4-5 A, 5-6 A a tedy určené pro děti, které již mají za sebou rok angličtiny
 • - děti si pomocí her, písniček, obrázků, říkanek, pohádek, skládaček a kreslení procvičí a rozšíří vazby, spojení a slovní zásobu v oblastech: zvířátka, ovoce/zelenina, jídlo/pití, oblečení, hračky, denní činnosti, dopravní prostředky, koníčky, části těla, počasí, svátky (Halloween, Vánoce, Velikonoce, narozeniny)

     

 

ANGLIČTINA  PRO  DOSPĚLÉ 
 
 
BEGINNERS I (1x týdně), BEGINNERS II (2x týdně)
 
 • - úplní začátečníci, kteří se nejprve seznámí s výslovností a jednoduchými slovíčky, postupné zvládnutí přítomného času prostého, členů, zájmen, základních předložek, minulého času prostého, modálního slovesa can, vazby there is/there are, počitatelných/nepočitatelných podstatných jmen, budoucího času going to, stupňování přídavných jmen a předpřítomného času prostého
 • - po absolvování kurzu se studenti zvládnou dorozumět při běžné konverzaci - představit se, objednat si jídlo a pití v restauraci, vybrat si v obchodě a nakoupit, zeptat se a porozumět pokynům při hledání cesty, požádat o pomoc
 • - výuka probíhá 1x nebo 2x týdně v délce 90 minut, za použití učebnice New English File Elementary, k dispozici je český překlad slovní zásoby a poslechové CD, s využitím dalších materiálů
 
ELEMENTARY I (1x týdně), ELEMENTARY II (2x týdně)
  
 • - kurz navazující na BEGINNERS I nebo je určen pro tzv. věčné začátečníky, tedy studenty, kteří již mají základní znalosti, ale nemají je zafixovány nebo si je potřebují osvěžit
 • - rychlejší tempo, při kterém si studenti procvičí přítomný a minulý čas prostý, budoucí čas s will a going to, předpřítomný čas prostý, běžné vazby a spojení, dále konverzační témata z oblastí rodina, v restauraci, v obchodě, v letadle, v hotelu, svátky a roční období, hudba, cestování atd. 
 • - výuka probíhá 1x nebo 2x týdně v délce 90 minut, za použití učebnice New English File Elementary, k dispozici je český překlad slovní zásoby a poslechové CD, s využitím dalších materiálů
 • - výuka probíhá 1x nebo 2x týdně v délce 90 minut, s použitím učebnice New English File Elementary a dalších materiálů
 
PRE-INTERMEDIATE I (1x týdně)

 

 • - kurz navazující na BEGINNERS II nebo ELEMENTARY a je určen pro mírně pokročilé studenty
 • - postupné zopakování a doplnění přítomných, předpřítomných a minulých časů, budoucího času s will a going to, I. a II. kondicionálu, některých modálních sloves a trpného rodu
 • - výuka probíhá 1x týdně v délce 90 minut, s použitím učebnice New English File Pre-Intermediate a dalších materiálů
 •  
 •    
INTERMEDIATE I (1x týdně)
 •  
 • - kurz navazující na PRE-INTERMEDIATE I a určený pro pokročilé studenty
 • - postupné zopakování a doplnění přítomných, minulých, budoucích, předpřítomných a přeminulého času, modálních sloves, kondicionálů, trpného rodu, nepřímé řeči, frázových sloves a vazeb se slovesy
 • - rozšíření slovní zásoby v oblastech: jídlo a restaurace, sport, rodina, peníze, cestování, komunikační prostředky, popis vlastností a vzhledu člověka, vzdělávání, bydlení, práce, nakupování, kino, televize a filmy
 • - výuka probíhá 1x týdně v délce 90 minut, s použitím učebnice New English File Intermediate a dalších materiálů